Ανάρτηση προσωρινών αποτελέσμάτων ΟΑΕΔ για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2019. !!!!

Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα του κατασκηνωτικού προγράμματος ΟΑΕΔ !!!!
 

Δείτε περισσοτερα στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.oaed.gr/kataskenotiko-programma-2019