ΕΦΚΑ - π.ΟΑΕΕ, Δυνατότητα υποβολής Αίτησης συμμέτοχης ηλεκτρονικά.

Οι δικαιούχοι του π.ΟΑΕΕ υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά και τα πρωτότυπα δικαιολογητικά τα προσκομίζουν στο πλησιέστερο Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών (π.ΟΑΕΕ).