ΕΦΚΑ - τ. Ο.Α.Ε.Ε. Δυνατότητα υποβολής Αίτησης συμμέτοχης ηλεκτρονικά.

Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΕΦΚΑ 2019 (παιδιών ασφαλισμένων - συνταξιούχων τ. Ο.Α.Ε.Ε.)

Η επιλογή των παιδιών θα γίνει ηλεκτρονικά  λόγω του μεγάλου αριθμού των δικαιούχων.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση συμμετοχής
  • 2 πρόσφατες φωτογραφίες του παιδιού
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Ασφαλιστική ενημερότητα ( να μην υπάρχουν οφειλές  στον Οργανισμό ή να είναι σε ενεργή ρύθμιση)

 

Δικαίωμα συμμετοχής  έχουν παιδιά γεννηθέντα 2003 – 2013.

Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης από 10/6/2019 – 14/6/2019 ώρα 12:00μ.μ.

Για την Β' &Γ' κατασκηνωτική περίοδο οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβληθούν 17/6/2019- κ΄28/6/2019