ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ - Δυνατότητα υποβολής αίτησης συμμετοχής.

Οι εγγραφές  για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ θα διενεργηθούν αποκλειστικά στα παρακάτω χρονικά διαστήματα ως έξης:

  • Για την α’ κατασκηνωτική περίοδο 2019 από 13/06/2019 μέχρι 24/06/2019.
  • Για τις υπόλοιπες κατασκηνωτικές περιόδους 2019 από 26/06/2019 μέχρι 19/07/2019.

Οι ασφαλισμένοι θα προσέρχονται για τις εγγραφές στην Κεντρική Υπηρεσία κατά τις ώρες 09.00 μέχρι 12.00 τις αναφερόμενες μέρες και ώρες.

Οι ασφαλισμένοι των Παραρτημάτων Ο.Ν, θα ενημερώνονται για τις ώρες εγγραφών από τα κατά τόπους  Παραρτήματα Οίκου Ναύτου .