ΤΑΥΤΕΚΩ / ΤΑΠ ΟΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΚΑΠ ΔΕΗ, Υποβολή αιτήσεων για την κατασκηνωτική περίοδο 2019.

Υποβολή αιτήσεων για την κατασκηνωτική περίοδο 2019, για ΤΑΥΤΕΚΩ / ΤΑΠ ΟΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΚΑΠ ΔΕΗ

  • Α’ κατασκηνωτική περίοδος 10/06/2019 έως 14/06/2019.
  • Β’ κατασκηνωτική περίοδος 18/06/2019 έως 28/06/2019.
  • Γ’ κατασκηνωτική περίοδος 18/06/2019 έως 28/06/2019.

 

Περισσότερες πληροφορίες : http://www.tayteko.gr/