ΤΣΜΕΔΕ - Υποβολή αιτήσεων για την Ά Κατασκηνωτική περίοδο.

Η υποβολή αιτήσεων για την Α΄ κατασκηνωτική περίοδο, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ, θα είναι διαθέσιμη από 10/06/19 11:00 έως 14/06/19

Πληροροφίες στο : http://www.tsmede.gr/