Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., Δυνατότητα υποβολής Αίτησης συμμέτοχης.

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους ασφαλισμένους στο πρώην Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

  • Α΄ Κατασκηνωτική Περίοδος :10/06/ 2019 - 14/06/2019
  • Β΄, Γ΄ Κατασκηνωτικές Περιόδους:  17/06/2019 - 28/06/2019

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τη σχετική αίτηση στην Διεύθυνση Ασφάλισης - Παροχών του Ο.Π.Α.Δ. του Ε.Φ.Κ.Α., Ηπείρου 38, 6ος Όροφος για την Αττική.

Οι ασφαλισμένοι στην Περιφέρεια θα καταθέτουν τις αιτήσεις στα Κεντρικά Υποκαταστήματα του Ε.Φ.Κ.Α. στις έδρες των Νομών.