Ξεκίνησαν οι υποβολές αιτήσεων, "Τ.Α.ΥΠ.ΥΠ.Π.Ο." - Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού.

Ξεκίνησαν οι υποβολές αιτήσεων μέχρι την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019 για το Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού. Τ.Α.ΥΠ.ΥΠ.Π.Ο.

Αναλυτικές πληροφορίες :http://www.taypyppo.gr/