Επιδοτούμενο παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας ΟΠΕΚΑ

Επιδοτούμενο παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα ανακοίνωσε ο ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, διάρκειας μέχρι και δεκαέξι (16) ημερών (15 διανυκτερεύσεις) για το έτος 2020
Δικαίωμα συμμετοχής στο παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα έχουν:

α) τα παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών τα οποία είναι τέκνα συνταξιούχων ή ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (2019) της υποβολής της αίτησης συμμετοχής,

β) τα παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, εφόσον λαμβάνουν σύνταξη ορφανείας από τον ΕΦΚΑ (ΟΓΑ).

Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 16ου έτους ηλικίας, θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2020, ανεξάρτητα από το μήνα γέννησης

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ