Πρόγραμμα διαμονής παιδιών υπάλληλων περιφέρειας Πελοποννήσου σε παιδικές κατασκηνώσεις για τη θερινή περίοδο έτους 2020

Eγκρίθηκε το «Πρόγραμμα Διαμονής παιδιών υπαλλήλων Περιφέρειας Πελοποννήσου σε παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2020»

Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι υπαλλήλοι που υπηρετούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Διαμονής παιδιών υπαλλήλων
Περιφέρειας Πελοποννήσου σε παιδικές κατασκηνώσεις τη θερινή περίοδο έτους 2020 μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου/ Δ/νση  Κοινωνικής Μέριμνας έδρας /Τμήμα Κοινωνικής Αρωγής / Μαινάλου και Σέκερη, ΤΚ 22131 ΤΡΙΠΟΛΗ στις ημερομηνίες από 25-05-2020 μέχρι 29-05-2020 και ώρα 14:30μ.μ.
Η υλοποίηση του προγράμματος θα στηριχθεί στην κατάρτιση Μητρώων Παρόχων και Δικαιούχων.

Ως ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ νοούνται οι υπάλληλοι που υπηρετούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (μόνιμοι και αορίστου χρόνου) των οποίων τα τέκνα είναι 6-16 ετών και επιθυμούν να συμμετάσχουν στο «Πρόγραμμα Διαμονής παιδιών υπαλλήλων Περιφέρειας Πελοποννήσου σε παιδικές κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο έτους 2020»
 
Κατά τη διάρκεια της κάθε κατασκηνωτικής περιόδου κάθε παιδί δικαιούχου μπορεί να φιλοξενηθεί 15 ημέρες κατ’ ανώτατο όριο (συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ