Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποστολή των τέκνων των υπαλλήλων του ΥΠΑΑΤ σε ιδιωτικές παιδικές κατασκηνώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποστολή των τέκνων των υπαλλήλων του ΥΠΑΑΤ σε ιδιωτικές παιδικές κατασκηνώσεις.

 

Οι υπάλληλοι πρέπει να είναι εν ενεργεία υπάλληλοι του υπουργείου ή των εποπτευομένων φορέων και οργανισμών και σε ουδεμία περίπτωση να είναι
συνταξιούχοι, τα δε τέκνα να είναι ηλικίας έξι (6) έως δεκαέξι (16) ετών. 

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να αποστείλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020, τη σχετική αίτηση στην υπηρεσία του Υπουργείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kataskinoseis20 @ minagric.gr

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εδώ