Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα του κατασκηνωτικού προγράμματος του ΟΑΕΔ

Ανακοινώθηκαν από τον ΟΑΕΔ τα προσωρινά αποτελέσματα για τους δικαιούχους γονείς σχετικά με το Δωρεάν Κατασκηνωτικό του Πρόγραμμα 15 ημερών έτους 2020

Την σχετική ανακοίνωση του ΟΑΕΔ μπορείτε να την βρείτε εδώ, ενώ τους πίνακες των επιτυχόντων μπορείτε να τους βρείτε στο site του ΟΑΕΔ εδώ