Κατασκηνωτικό επίδομα για τους ασφαλισμένους του ΤΥΠΕΤ

Tο ΤΥΠΕΤ εξασφάλισε τη δυνατότητα συμμετοχής, σε πιστοποιημένες κατασκηνώσεις που θα λειτουργήσουν, για όσους ασφαλισμένους γονείς επιθυμούν να στείλουν εφέτος τα παιδιά τους,  και τη χορήγηση του αντίστοιχου κατασκηνωτικού επιδόματος που προβλέπεται (ανάλογα με τις ημέρες συμμετοχής). 

Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτείται υποβολή αίτησης  του γονέα με αποστολή email στο Γραφείο Κατασκηνώσεων & Ανταλλαγών του ΤΥΠΕΤ (kataskinoseis@typet.groupnbg.com), στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία της κατασκήνωσης την οποία έχει επιλέξει. Αφορά σε παιδιά που έχουν γεννηθεί από 01.01.2004 έως και 31.12.2013. Δικαίωμα συμμετοχής σε μία μόνο κατασκήνωση και σε μία περίοδο. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3349549 (δ: 19549) & 210 3349312 (δ: 19312). 

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ