Υπουργείο Πολιτισμού Τ.Α.ΥΠ.ΥΠ.Π.Ο

Οι δικαιούχοι υπάλληλοι του ΥΠ.ΠΟ.Α. που επιθυμούν τα παιδιά τους να φιλοξενηθούν σε παιδικές κατασκηνώσεις, θα πρέπει να να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής με όλα τα απαιτούμενα εκ του νόμου δικαιολογητικά από τις 05/05/2021 έως και την 31/05/2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: atelps@culture.gr. Τα παιδιά θα πρέπει να είναι από 6 εως 14 χρονών.