ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποστολή των τέκνων των υπαλλήλων του ΥΠΑΑΤ σε ιδιωτικές παιδικές κατασκηνώσεις. 

Oι δικαιούχοι υπάλληλοι του υπουργείου θα πρέπει να αποστείλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021, τη σχετική αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου. Περισσότερες πληροφορίες εδώ