ΕΔΟΑΠ - ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021

Ο ΕΔΟΕΑΠ θα χορηγήσει το κατασκηνωτικό επίδομα για το έτος 2021, για τα παιδιά-έμμεσα ασφαλισμένα στον Οργανισμό, τα οποία έχουν γεννηθεί στο διάστημα από 1/1/2006 έως 31/5/2015 (απόφαση ΔΣ 20/12-5-2021). Προϋπόθεση για την καταβολή του είναι, η μη δυνατότητα λήψης της παροχής από το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ.

Για να χορηγηθεί επομένως το επίδομα από τον ΕΔΟΕΑΠ, θα πρέπει:

Το οικογενειακό εισόδημα του ασφαλισμένου να είναι μεγαλύτερο των 28.000 ευρώ (άρα να μην μπορεί να υποβληθεί αίτημα στον ΟΑΕΔ)
Ή να έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα στον ΟΑΕΔ και να έχει απορριφθεί για οικονομικούς λόγους. Συνεπώς να περιλαμβάνεται στους πίνακες απόρριψης.

Περισσότερες πληροφορίες στην ανακοίνωση του ΕΔΟΑΠ εδώ