Οι κατασκηνώσεις του ΤΥΠΕΤ δεν θα λειτουργήσουν εφέτος. Έτσι οι δικαιούχοι γονείς που ενδιαφέρονται να στείλουν τα παιδιά τους σε άλλες κατασκηνώσεις θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση τους με mail στο Γραφείο Κατασκηνώσεων του ΤΥΠΕΤ μέχρι τις 22.06.2021.

Αφορά  παιδιά που έχουν γεννηθεί από 01.01.2005 έως και 31.12.2014

Περισσότερες λεπτομέρειες στην ανακοίνωση του ΤΥΠΕΤ εδώ