ΑΔΜΗΕ Κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2021

Στο πλαίσιο υλοποίησης του κατασκηνωτικού προγράμματος έτους 2021, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., θα αναλάβει την κάλυψη του κόστους του ημερήσιου τροφείου για τη φιλοξενία των παιδιών των μισθωτών της σε κατασκηνώσεις. Το κατασκηνωτικό πρόγραμμα αφορά στη συμμετοχή παιδιών ηλικίας 6 έως 16 ετών, (γεννηθέντα από 01.01.2005 έως 31.12.2015), με ανώτατο όριο φιλοξενίας τις δεκαπέντε (15) ημέρες.