Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Ξεκίνησε η διαδικασία εγγραφών, για τα παιδιά των υπαλλήλων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα πρέπει να προχωρήσουν σε εγγραφή στην υπηρεσία τους το αργότερο μέχρι και 18 Ιουνίου 2021. Οι υπάλληλοι πρέπει να είναι εν ενεργεία μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου, ή να υπηρετούν σ’ αυτό με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, τα δε τέκνα να είναι ηλικίας έξι (6) έως δεκαέξι (16) ετών. Περισσότερες λεπτομέρειες καθώς και την αίτηση που θα πρέπει να συμπληρώσετε μπορείτε να βρείτε στο site του Υπουργείου εδώ