Προσωρινά αποτελέσματα για το Κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ 2021

Αναρτήθηκαν την Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021, τα προσωρινά μητρώα δικαιούχων και οι προσωρινοί πίνακες αποκλειομένων του Προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2021 του ΟΑΕΔ.


Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων από την Τρίτη, 8 Ιουνίου και ώρα 08:00 μέχρι την Πέμπτη, 10 Ιουνίου και ώρα 15:00, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ.


Για να δείτε αν είστε στους επιτυχόντες ή για λεπτομέρειες ενστάσεων, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ εδώ.