Υπουργείο Πολιτισμού

Ξεκινούν οι εγγραφές στα προγράμματα παιδικών κατασκηνώσεων για τους υπαλλήλους του υπουργείου πολιτισμού που επιθυμούν τα παιδιά τους να φιλοξενηθούν σε παιδικές κατασκηνώσεις  για το έτος 2022. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν από τις 3/5/2022 έως και την 31/05/22.

 

«Δικαιούχοι» είναι οι φυσικοί ή θετοί γονείς ή ασκούντες την επιμέλεια τέκνων, που είναι εν ενεργεία μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι οποίοι δεν επιδοτούνται αυτοί ή οι έτεροι γονείς των παιδιών τους για συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα. «Ωφελούμενοι» είναι τα ανήλικα τέκνα της οικογένειας των δικαιούχων ηλικίας από έξι (6) έως δεκατεσσάρων (14) ετών.

 

Οι δικαιούχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν  καταθέτουν αποκλειστικά ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής  με αποστολή της μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: atelps@culture.gr μέσα στην αποκλειστική προθεσμία από Τρίτη 03/05/2022 μέχρι και την Τρίτη 31-05-2022 και μέχρι τις 13:00 μ.μ. το αργότερο.