Συμμετοχή στην κατασκήνωση μέσω Υπουργείου Πολιτισμού για το 2023

Μπορούν να συμμετέχουν παιδιά υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού που έχουν γεννηθεί από το έτος 2017 (6 ετών) μέχρι και το έτος 2009 (14 ετών) δηλαδή  6-14 ετών.

 

Αιτήσεις συμμετοχής στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα γίνονται ηλεκτρονικά στο https://apptree.culture.gr από την Τρίτη 02/05/2023 μέχρι και την Τετάρτη 31-05-2023 και μέχρι τις 13:00 μ.μ. το αργότερο.

 

Σημείωση: Το παραπάνω link λειτουργεί στο εσωτερικό δίκτυο του ΥΠΠΟΑ. Συνεπώς, η πρόσβαση στην εφαρμογή για την υποβολή αίτησης είναι δυνατή μόνο μέσω του δικτύου του ΥΠΠΟΑ /εντός ΣΥΖΕΥΞΙΣ