ΕΦΚΑ 2023 - Αποτελέσματα

Ο ΕΦΚΑ έχει ξεκινήσει να στέλνει στους εγκεκριμένους του κατασκηνωτικού προγράμματος οδηγίες στο mail που έχουν δηλώσει σχετικά με την κράτηση τους και για το πως θα βρουν την κάρτα κατασκηνωτή. Υπενθυμίζουμε οτι οι δικαιούχοι γονείς θα πρέπει να την έχουν μαζί τους την ημέρα της άφιξης.