Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΟΑΕΔ

Τα απαραίτητα έγγραφα που θα πρέπει να έχετε μαζί σας είναι τα εξής:

1. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου του δικαιούχου γονέα στην οποία θα αναγράφονται το ΑΦΜ & το ΑΜΚΑ του.

 

2. Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασφαλίσεως ασθενείας του ωφελούμενου παιδιού στην οποία θα αναγράφετε το ΑΜΚΑ του.

 

3. Φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού συνοδευόμενη με βεβαίωση παιδιάτρου για τον πλήρη εμβολιασμό του και οτι το παιδί δεν πάσχει από υποκείμενο νόσημα

 

4. Την Σύμβαση για τους δικαιούχους του προγράμματος του ΟΑΕΔ, μπορείτε να την βρείτε εδώ και στην συνέχεια να την κατεβάσετε να την εκτυπώσετε εις τριπλούν και να την φέρετε μαζί σας υπογεγραμμένη

 

**Eάν δεν υπάρχει βιβλιάριο θα πρέπει να προσκομιστεί

1. Φωτοτυπία Ταυτότητα ή διαβατήριο του παιδιού εάν διαθέτει, στην οποία θα αναγράφετε το ΑΜΚΑ του 

ή

2. Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα ότι το παιδί δεν διαθέτει βιβλιάριο ασθενείας με γνήσιο υπογραφής που θα το αναφέρει και στην οποία δήλωση θα φέρει και φωτογραφία του παιδιού (μικρή τύπου ταυτότητας).

 

• Παρατήρηση :Τα ανωτέρω είναι απολύτως απαραίτητα για την υπογραφή της σύμβασης κατά την ημερομηνία άφιξης του ωφελούμενου παιδιού, και πρέπει ο γονιός να τα έχει μαζί του.

 

 

 

Ανακοινώθηκαν από τον ΟΑΕΔ τα τελικά αποτελέσματα για τους δικαιούχους γονείς σχετικά με το Δωρεάν Κατασκηνωτικό του Πρόγραμμα 15 ημερών έτους 2020

Την σχετική ανακοίνωση του ΟΑΕΔ μπορείτε να την βρείτε εδώ.

 

 

Σας ενημερωνουμε οτι μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας στην κατασκήνωση μας για την περίοδο που προτιμάτε στην φόρμα εγγραφής εδώ (η συμπλήρωση της φόρμας αποτελεί εκδήλωση ενδιαφέροντος και απαραίτηση προϋπόθεση για την προσέλευση σας στην κατασκήνωση είναι η έγκριση σας από τον ΟΑΕΔ)

 

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες με πραγματικό οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2018 μέχρι 28.000 €, οι οποίοι/ες το έτος 2019:

  • είχαν τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ ή

  • έλαβαν από τον ΟΑΕΔ τουλάχιστον 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή

  • έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον δύο μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή

  • συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας)

καθώς και όσοι είναι 

  • εγγεγραμμένοι άνεργοι με συνεχόμενη ανεργία τουλάχιστον τεσσάρων μηνών κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 

 

Ωφελούμενοι είναι τα παιδιά των δικαιούχων που έχουν γεννηθεί από την 1η  Ιανουαρίου 2004 έως την 14η Ιουνίου 2014. Οι ωφελούμενοι μπορούν να διαμείνουν στην παιδική κατασκήνωση μέχρι δεκαπέντε (15) συνεχόμενες ημέρες κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αποχώρησης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν από τον διαδικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ.