ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ (ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ) 2023

Ο ΟΠΕΚΑ προχωρά στην υλοποίηση των προγραμμάτων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ), έτους 2023, με έμφαση στον κοινωνικό τουρισμό και τις παιδικές κατασκηνώσεις. 

Για τη συμμετοχή στο παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα έτους 2023, απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr) από 06-06-2023 έως και 12- 06-2023.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες αποκλειστικά για τις κατασκηνώσεις θα βρείτε στο δελτίο τύπου εδώ