Έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές στον ΟΣΥ για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του 2021. Το πρόγραμμα αφορά παιδιά από 6 εως 16 ετών και οι δικαιούχοι γονείς, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την κατασκήνωση μας για την διαδκασία της εγγραφής τους στο πρόγραμμα.