Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΟΑΕΔ 2019

Ο ΟΑΕΔ διοργανώνει κατασκηνωτικό πρόγραμμα το οποίο παρέχει 15 ημέρες δωρεάν κατασκήνωση για παιδιά 6-16 ετών

 

Για τα  "Προσωρινά Αποτελέσματα - Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα 2019" δείτε αναλυτικά εδώ.
 


• Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου του δικαιούχου γονέα στην οποία θα αναγράφονται το ΑΦΜ & το ΑΜΚΑ του.

• Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασφαλίσεως ασθενείας του ωφελούμενου παιδιού στην οποία θα αναγράφετε το ΑΜΚΑ του.

**Eάν δεν υπάρχει βιβλιάριο

1. Φωτοτυπία Ταυτότητα ή διαβατήριο του παιδιού εάν διαθέτει ,στην οποία θα αναγράφετε το ΑΜΚΑ του.

2. Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα ότι το παιδί δεν διαθέτει βιβλιάριο ασθενείας με γνήσιο υπογραφής που θα το αναφέρει και στην οποία δήλωση θα φέρει και φωτογραφία του παιδιού (μικρή τύπου ταυτότητας).

• Φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού συνοδευόμενη με βεβαίωση παιδιάτρου για τον πλήρη εμβολιασμό του.

• Παρατήρηση : Τα ανωτέρω είναι απολύτως απαραίτητα για την υπογραφή της σύμβασης κατά την ημερομηνία άφιξης του ωφελούμενου παιδιού.


 

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται από όλους τους ενδιαφερόμενους, δικαιούχους και παρόχους, από την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019 και ώρα 08:00 π.μ. μέχρι την 8η Απριλίου 2019 και ώρα 23:59.

Περισσότερες λεπτομέρειες στο link του ΟΑΕΔ εδώ

 

Για την είσοδό σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και την ηλεκτρονική σας συμμετοχή στο πρόγραμμα πατήστε εδώ

 

Ως δικαιούχοι του προγράμματος ορίζονται γονείς ή ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.) τέκνων, που δεν επιδοτούνται για συναφή παροχή από οποιοδήποτε άλλο φορέα.

 

α) Ασφαλισμένοι που πραγματοποίησαν ως εγραζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά το προηγούμενο έτος 50 ημέρες στην ασάλιση του ΕΦΚΑ υπέρ της Εργατικής Εστίας

β) Ασφαλισμένοι που έλαβαν κατά το προηγούμενο έτος 50 ημέρες παροχής προστασίας μητρότητας

γ) Ασφαλισμένοι που έλαβαν κατά το προηγούμενο έτος τακτική επιδότηση ανεργίας με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις του ΟΑΕΔ διάρκειας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα)

δ) Άνεργοι εγγεγραμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, που έχουν συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον 4 μηνών

 

Για τους δικαιούχους και των τεσσάρων ως άνω κατηγοριών το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή όπως αυτό εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ του φορλογικού έτους 2017 δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 28.000€.

 

Ως ωφελούμενοι του προγράμματος ορίζονται τα ανήλικα τέκνα των δικαιούχων που γεννήθηκαν από 1/1/2003 έως 14/6/2013

 

Επίσης μετά την ηλεκτρονική εγγραφή σας στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κατασκήνωση για να δηλώσετε τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής σας.