ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ

O ΟΑΕΔ ανακοίνωσε τα τελικά αποτελέσματα των δικαιούχων του κατασκηνωτικού προγράμματος 2018. Τα τελικά αποτελέσματα μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Για αυτούς που έχουν εγκριθεί τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να έχουν μαζί τους είναι τα εξής:

1. Φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του δικαιούχου γονέα
2. ΑΦΜ του δικαιούχου γονέα (δεν χρειάζεται να είναι από επίσημο έγγραφο - αρκεί και χειρόγραφα στην φωτοτυπία της ταυτότητας)
3. ΑΜΚΑ του δικαιούχου γονέα (δεν χρειάζεται να είναι από επίσημο έγγραφο - αρκεί και χειρόγραφα στην φωτοτυπία της ταυτότητας)
4. Φωτοτυπία του βιβλιάριου ασφάλισης του παιδιού που εγκρίθηκε (να φαίνεται η φωτογραφία του παιδιού)
5. Σε περίπτωση που το παιδί δεν έχει ασφάλιση, ο δικαιούχος γονέας θα πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει οτι το παιδί δεν είναι ασφαλισμένο. Στην υπεύθυνη δήλωση θα έχει και μία φωτογραφία του παιδιού
6. Βεβαίωση παιδίατρου για πλήρη εμβολιασμό  
7. Υπενθυμίζουμε επίσης, οτι αν το παιδί το φέρει στην κατασκήνωση, άλλος εκτός του δικαιούχου γονέα, τότε ο δικαιούχος γονέας θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση, επικυρωμένη από ΚΕΠ, στην οποία θα αναγράφεται, οτι εξουσιοδοτεί το συγκεκριμένο άτομο που έφερε το παιδί, όπως υπογράψει αντι του ιδίου, όλα τα απαραίτητα έγγραφα που χρειάζονται για την εγγραφή του παιδιού στην κατασκήνωση.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να τα έχετε μαζί σας με την είσοδο σας στην κατασκήνωση την ημέρα της άφιξης.