ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ

O ΟΑΕΔ ανακοίνωσε τα προσωρινά αποτελέσματα των δικαιούχων του κατασκηνωτικού προγράμματος 2017. Τα προσωρινά αποτελέσματα μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Για αυτούς που έχουν εγκριθεί και έχουν κλείσει θέση στην κατασκήνωση μας τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να έχουν μαζί τους είναι τα εξής:

1. Φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του δικαιούχου γονέα
2. ΑΦΜ του δικαιούχου γονέα (δεν χρειάζεται να είναι από επίσημο έγγραφο - αρκεί και χειρόγραφα στην φωτοτυπία της ταυτότητας)
3. ΑΜΚΑ του δικαιούχου γονέα (δεν χρειάζεται να είναι από επίσημο έγγραφο - αρκεί και χειρόγραφα στην φωτοτυπία της ταυτότητας)
4. Φωτοτυπία του βιβλιάριου ασφάλισης του παιδιού που εγκρίθηκε (να φαίνεται η φωτογραφία του παιδιού)
5. Σε περίπτωση που το παιδί δεν έχει ασφάλιση, ο δικαιούχος γονέας θα πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει οτι το παιδί δεν είναι ασφαλισμένο. Στην υπεύθυνη δήλωση θα έχει και μία φωτογραφία του παιδιού.  

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να τα έχετε μαζί σας με την είσοδο σας στην κατασκήνωση την ημέρα της άφιξης.