Ιατρικό Ιστορικό 2024

Το ιατρικό ιστορικό για το 2024 μπορείτε να το βρείτε εδώ

Το ιατρικό ιστορικό φέρει  υπογραφή και σφραγίδα παιδιάτρου όπου βεβαιώνεται ο προσήκοντας εμβολιασμός του παιδιού και συμμετοχής αυτού σε αθλοπαιδίες