Είπαν για μας

Ευχαριστήρια επιστολή από το "Χαμόγελο του Παιδιού" για το κατασκηνωτικό καλοκαίρι του 2018

Ευχαριστήρια επιστολή από την "Φροντίδα" για το κατασκηνωτικό καλοκαίρι του 2018

Ευχαριστήρια επιστολή από το "Χατζηκυριάκειο ίδρυμα" για την άρτια συνεργασία με το "The Ranch"

Ευχαριστήρια επιστολή από το "Make a Wish" για την άρτια συνεργασία με το "The Ranch"