ΕΦΚΑ 2024 τελικά αποτελέσματα

Αναρτήθηκαν τα τελικά αποτελέσματα του ΕΦΚΑ για το κατασκηνωτικό του πρόγραμμα για το καλοκαίρι του 2024.

 

Οι δικαιοούχοι γονείς οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση μπορούν να συνδεθούν στο λογαριασμό τους στις ηλεκτρονικές του υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και να δουν αν έχουν εγκριθεί. Στους εγκεκριμένους γονείς χορηγείται κάρτα κατασκηνωτή η οποία βεβαιώνει την έγκριση των παιδιών τους στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα.

 

Το Link για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ μπορείτε να το βρείτε εδώ