Συμμετοχή στην κατασκήνωση μέσω ΔΥΠΑ 2023 (πρώην ΟΑΕΔ)

Τα απαραίτητα έγγραφα που θα πρέπει να έχετε μαζί σας είναι τα εξής:

 

1. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου του δικαιούχου γονέα στην οποία θα αναγράφονται το ΑΦΜ & το ΑΜΚΑ του.

 

2. Επίδειξη του ατομικού βιβλιαρίου υγείας του παιδιού 

 

3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατήριου παιδιού εφόσον διαθέτει  ή  βεβαίωσης απόδοσης ΑΜΚΑ.
Σημείωση:  στη
φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατήριου παιδιού  επιπροσθέτως θα πρέπει να αναγράφεται (χειρόρογραφα) ο ΑΜΚΑ του παιδιού.

 

4. Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να επισυνάψουν στην προς συμπλήρωση φόρμα ιατρικού ιστορικού σχετική βεβαίωση παιδιάτρου σχετικά με (α) τον πλήρη και προσήκοντα εμβολιασμό του παιδιού και (β) την δυνατότητά του να συμμετέχει σε όλες τις αθλητικές δραστηριότητες της Κατασκήνωσης.

 

5. Την Σύμβαση για τους δικαιούχους του προγράμματος του ΟΑΕΔ, υπογεγραμμένη εις διπλούν  την οποία μπορείτε να την βρείτε εδώ

 

 

6. Συμπληρωμένο (από εσάς) και υπογεγραμμένο το ιατρικό ιστορικό του παιδιού το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

 

• Υπενθύμιση:Τα ανωτέρω είναι απολύτως απαραίτητα για την υπογραφή της σύμβασης κατά την ημερομηνία άφιξης του ωφελούμενου παιδιού, και πρέπει ο γονιός να τα έχει μαζί του.

 

 

 

2.jpg
2
3.jpg
3
4.jpg
4