Συμμετοχή στην κατασκήνωση μέσω ΔΥΠΑ 2023 (πρώην ΟΑΕΔ)

Το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΔΥΠΑ απευθύνεται σε εργαζόμενους ή άνεργους και παρέχει δωρεάν δεκαπενθήμερη (15ήμερη) διαμονή. 

Αναλόγως αν ο δικαιούχος γονέας είναι άνεργος ή εργαζόμενος ισχύουν και αντίστοιχα κριτήρια έγκρισης της επιδότησης, εκτός των γενικών κριτήριων που ισχύουν για όλους.

Αναλυτικότερα: 

Πού και πώς γίνεται η αίτηση:

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από την Δευτέρα 22.05.2023  ώρα 10:00 και λήγει το Σάββατο την Κυριακή 28.05.2023 ώρα 23:59.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με τους κωδικούς TAXISnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα βρείτε εδώ

 

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική –> Εργασία και ασφάλιση –> Κατασκηνώσεις –>Προγράμματα κατασκηνώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ.

 

Η πλατφόρμα θα ανοίγει σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των ενδιαφερόμενων δικαιούχων έως τις 27.05.2023 και ώρα 23:59, οπότε θα παραμείνει ανοικτή για όλα τα ψηφία ΑΦΜ, ως εξής:

 

22.05.2023          ΑΦΜ που λήγουν σε    1,2

23.05.2023          ΑΦΜ που λήγουν σε    3,4

24.05.2023          ΑΦΜ που λήγουν σε    5,6

25.05.2023          ΑΦΜ που λήγουν σε    7,8

26.05.2023          ΑΦΜ που λήγουν σε    9,0

27.05.2023          ΑΦΜ με όλα τα ψηφία

28.05.2023          ΑΦΜ με όλα τα ψηφία

Δικαιούχοι - Εργαζόμενοι

Κατηγορίες Εργαζομένων με εισόδημα του 2021 έως 30.000€

  • Μισθωτοί με εξαρτημένη σχέση εργασίας ως 27/5/23
  • Ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ οποτεδήποτε από 1/1/2022 έως 27/5/2023

Δικαούχοι - Άνεργοι

Κατηγορίες Ανέργων

  • Βραχυχρόνια άνεργοι με οικογενειακό εισόδημα του 2021 έως 30000€ και εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ από 3 έως και 12 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης
  • Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 12 μηνών εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ με οικογενειακό εισόδημα έως 24000€ προσαυξανόμενο κατά 3000€ κατά τέκνο ή σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας εισόδημα έως 27000€ προσαυξανόμενο κατά 3000€ κατά τέκνο

Γενικά κριτήρια (ισχύουν για όλους):

  • Δεκτά γίνονται παιδιά που είναι γεννημένα από 01/01/2007 έως 14/06/2017
  • Οι δικαιούχοι γονείς δεν θα πρέπει να επιδοτούνται για συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα για το έτος  2023
  • Δεν επιδοτούνται οι  επιλεγέντες δικαιούχοι - ωφελούμενοι στο πλαίσιο κατασκηνωτικών προγραμμάτω της ΔΥΠΑ παρελθόντων ετών, στους οποίους επεβλήθη ως κύρωση η μη συμμετοχή στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα έτους 2023 σύμφωνα με το άρθρο 15 της υπ' αρ. 38249/20.04.22 κοινής υπουργικής απόφασης
2.jpg
2
3.jpg
3
4.jpg
4