ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ

ΔΙΚΑΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ:


Όλοι οι γονείς με παιδιά γεννημένα από 01-01-2005 έως 14-06-2015 (6-16 ετών) και δεν επιδοτούνται για συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα. Δηλαδή όλοι που το ασφαλιστικό τους ταμείο δεν καλύπτει για το έτος 2021,  κατασκηνωτικά έξοδα,  και ανήκουν σε μία από τις παρακάτω δύο κατηγορίες:


1. Ασφαλισμένοι/εργαζόμενοι
1.1 Ασφαλισμένοι/εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου που πραγματοποίησαν κατά το προηγούμενο έτος (2020) πενήντα (50) τουλάχιστον  ημέρες στην ασφάλιση του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ.
1.2 Ασφαλισμένες / εργαζόμενες που έλαβαν κατά το προηγούμενο έτος (2020) πενήντα (50) ημέρες  ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας. 


2. Άνεργοι
2.1 Ασφαλισμένοι /άνεργοι που κατά το προηγούμενο έτος (2020) έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας διάρκειας τουλάχιστον δύο(2) μηνών (50 ημερήσια επιδόματα).
2.2 Ασφαλισμένοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ , που έχουν συνεχόμενο διάστημα ανεργίας κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες.


Προϋπόθεση για τους δικαιούχους και των δύο  παραπάνω κατηγοριών είναι το πραγματικό οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή, με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους 2020 (χρήση 2019) να μην υπερβαίνει το ποσό των 28.000€. Τo κάθε ωφελούμενο παιδί μπορεί να πάρει μέρος σε μία μόνο κατασκήνωση για 15 ημέρες κατά την θερινή περίοδο 2021.

Υποβάλετε τις αιτήσεις σας στον ΟΑΕΔ (www.oaed.gr)

 

1.jpg
1
2.jpg
2
3.jpg
3
4.jpg
4