Συμμετοχή στην κατασκήνωση μέσω ΔΥΠΑ 2024 (πρώην ΟΑΕΔ)

Αναρτήθηκαν την Παρασκευή 7/6, τα οριστικά μητρώα δικαιούχων, αποκλειομένων του Προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2024 στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ

 

 

Περισσότερες λεπτομέρειες στο link του ΔΥΠΑ εδώ

 

Τα απαραίτητα έγγραφα που θα πρέπει να έχετε μαζί σας είναι τα εξής: 

 

1. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου του δικαιούχου γονέα στην οποία θα αναγράφονται το ΑΦΜ & το ΑΜΚΑ του.

2. Επίδειξη του ατομικού βιβλιαρίου υγείας του παιδιού 

3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατήριου παιδιού εφόσον διαθέτει  ή  βεβαίωσης απόδοσης ΑΜΚΑ.
Σημείωση:  
στη φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατήριου παιδιού  επιπροσθέτως θα πρέπει να αναγράφεται (χειρόρογραφα) ο ΑΜΚΑ του παιδιού.

4. Τον αριθμό επιταγής του ωφελούμενου τέκνου που σας χορηγήθηκε από το πρόγραμμα του ΔΥΠΑ.

5. Το ιατρικό ιστορικό μπορείτε να το βρείτε εδώ

 Το ιατρικό ιστορικό απαιτείται να φέρει υπογραφή και σφραγίδα παιδιάτρου όπου βεβαιώνεται ο προσήκοντας εμβολιασμός του παιδιού και συμμετοχής αυτού σε αθλοπαιδίες

 

 

• Υπενθύμιση: Τα ανωτέρω είναι απολύτως απαραίτητα για την υπογραφή της σύμβασης κατά την ημερομηνία άφιξης του ωφελούμενου παιδιού, και πρέπει ο γονιός να τα έχει μαζί του. Την σύμβαση του ΔΥΠΑ δεν χρειάζεται να την κατεβάσει και να την συμπληρώσει ο δικαιούχος γονέας καθώς μετά από τελευταία ενημέρωση του ΔΥΠΑ, η σύμβαση θα συμπληρωθεί με την είσοδο σας αυτόματα με τους αριθμούς επιταγής του ωφελούμενου τέκνου.

ΔΥΠΑ
2.jpg
2
3.jpg
3
4.jpg
4