Δικαιολογητικά Κατασκηνωτικού προγράμματος ΟΑΕΔ

Πριν την είσοδο στην κατασκήνωση απαραίτητη είναι η πραγματοποίηση rapid test του κατασκηνωτή που πραγματοποιήθηκε εντός 24  ωρών προ της αφίξεως

Το τεστ μοριακής ανίχνευσης κορωνοιού PCR test που πραγματοποιήθηκε εντός 24 έως 48 ωρών προ της αφίξεως γίνεται επίσης δεκτό.

Η είσοδος επιτρέπεται μόνο με την βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος.

Θα πρέπει να προσκομιστεί επίσης εάν υπάρχει πιστοποιητικό νόσησης ή πιστοποιητικό εμβολιασμού.

 

Τα απαραίτητα έγγραφα που θα πρέπει να έχετε μαζί σας είναι τα εξής:

 

1. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Έντυπο-ερωτηματολόγιο δήλωσης υγείας πριν την είσοδο στην Κατασκήνωση Covid -19, τo οποίo θα τo βρείτε εδώ 

 

2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου του δικαιούχου γονέα στην οποία θα αναγράφονται το ΑΦΜ & το ΑΜΚΑ του.

 

3. Επίδειξη του ατομικού βιβλιαρίου υγείας του παιδιού 

 

4. Φωτοτυπία ταυτότητας παιδιού αν υπάρχεί ή διαβατήριου παιδιού αν υπάρχει ή βεβαίωσης ΑΜΚΑ (θα πρέπει να μας επιδείξετε και το πρωτότυπο). Στην φωτοτυπία θα πρέπει να αναγράφεται (χειρόρογραφα) κα ο ΑΜΚΑ του παιδιού

 

5. Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να επισυνάψουν στην προς συμπλήρωση φόρμα ιατρικού ιστορικού σχετική βεβαίωση παιδιάτρου σχετικά με (α) τον πλήρη και προσήκοντα εμβολιασμό του παιδιού και (β) την δυνατότητά του να συμμετέχει σε όλες τις αθλητικές δραστηριότητες της Κατασκήνωσης.
Σημαντική παρατήρηση: Αν ένα παιδί έχει νοσήσει με Covid19 πρόσφατα, η ημερομηνία της βεβαίωση συμμετοχής του παιδιού σε αθλητικές δραστηριότητες, θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας νόσησης του παιδιού! 

 

 

6. Την Σύμβαση για τους δικαιούχους του προγράμματος του ΟΑΕΔ, την οποία θα βρείτε εδώ, θα πρέπει να την κατεβάσετε και να την εκτυπώσετε εις τριπλούν και να την φέρετε μαζί σας υπογεγραμμένη.

 

7. Υπογεγραμένο το έντυπο συγκατάθεσης του κανονισμού κατασκήνωσης το οποίο θα βρείτε εδώ.

 

8. Συμπληρωμένο (από εσάς) και υπογεγραμμένο το ιατρικό ιστρορικό του παιδιού το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

 

• Υπενθύμιση:Τα ανωτέρω είναι απολύτως απαραίτητα για την υπογραφή της σύμβασης κατά την ημερομηνία άφιξης του ωφελούμενου παιδιού, και πρέπει ο γονιός να τα έχει μαζί του.