Ιδιωτική συμμετοχή στην κατασκήνωση

Το κόστος συμμετοχής για κάθε 15νθήμερο κατασκηνωτικό πρόγραμμα αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα.
Παρατήρηση:
 Για τις περιόδους Α,Β, Γ και Δ για τα 2 αδέλφια παρέχεται συνολική έκπτωση 10% ενώ για τα 3 αδέλφια και πάνω συνολική έκπτωση 15%.  Για την Ε περίοδο όσον αφορά τις εκπτώσεις λόγω αδελφών επικοινωνήστε μαζί μας


 

Κατασκηνωτική περίοδος 2023

 Κόστος 

Α κατασκηνωτική περίοδος 

590€

Β κατασκηνωτική περίοδος 

590€

Γ κατασκηνωτική περίοδος 

590€

Δ κατασκηνωτική περίοδος 

550€

Ε κατασκηνωτική περίοδος 

511,80€

 

 

  • Η κράτηση θέσης γίνεται με την προκαταβολή του 50% του συνολικού κόστους, έως 25 ημέρες πριν την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου.
  • Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται, παρά μόνο στην περίπτωση μη προσέλευσης του παιδιού στην κατασκήνωση λόγω σοβαρών και βεβαιωμένων λόγων υγείας ( με σχετική βεβαίωση ιατρού) ή εάν ενημερωθεί η κατασκήνωση εγγράφως τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την έναρξη της εκάστοτε κατασκηνωτικής περιόδου.
  • Εφόσον το παιδί παραμείνει 8 ημέρες, καταβάλλεται ολόκληρο το συμφωνηθέν ποσό, ανεξάρτητα από την ημερομηνία αποχώρησής του από την κατασκήνωση.
  • Οι εκάστοτε εκπτώσεις ισχύουν και εφαρμόζονται αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση διαμονής του παιδιού στο σύνολο της εκάστοτε κατασκηνωτικής περιόδου