Συμμετοχή στην κατασκήνωση μέσω ΕΦΚΑ

Την Δευτέρα 20/05/24 ξεκινάνε οι διαδικασίες εγγραφών στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΕΦΚΑ.

Τελευταία ημέρα εγγραφών είναι η 30/05/24.

 

 • Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του ΕΦΚΑ στο link που θα βρείτε εδώ

 •  Περισσότερες λεπτομέρειες για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα θα βρείτε στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ στο link που θα βρείτε εδώ

 

 

 

Το ταμείο ΕΦΚΑ, μετά και τις συγχωνεύσεις των ασφαλιστικών ταμείων συνέχισε να διατηρεί το δικαίωμα παροχής Κατασκήνωσης σε συγκεκριμένους ενταγμένους φορείς του

 

Ο δικαιούχος γονέας θα πρέπει να προχωρήσει σε εγγραφή του παιδιού του στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΕΦΚΑ μέσω των ηλεκτρονικών του υπηρεσιών. Σε αυτήν την εγγραφή δηλώνει τόσο την κατασκήνωση που θέλει να συμμετέχει, όσο και την περίοδο που επιθυμεί. 

 

Με την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης ο δικαιούχος γφονέας παίρνει αυτόματα έναν αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης. Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων στον ΕΦΚΑ, και συγκεκριμένα στις 10/6/24 θα ανακοινωθούν τα τελικά αποτελέσματα. Εκεί θα είναι σε θέση να γνωρίζει αν έχει εγκριθεί η υποβληθείσα αίτηση του.

Αφού εγκριθεί μπορεί να συμμετέχει στο κατασκηνωτικό μας πρόγραμμα χωρίς κάποια οικονομική επιβάρυνση.

 

Η κατασκήνωση μας προτρέπει τους γονείς, εφόσον το επιθυμούν, να μας αφήσουν τα στοιχεία τους με μοναδικό σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση τους για τις διαδικασίες του ταμείου τους αλλά και τις ημερομηνίες πραγματοποίησης των εγγραφών τους.

 

Η κατασκήνωση συμμορφώνεται με τις οριστικές λίστες έγκρισης του ΕΦΚΑ όταν αυτές κοινοποιηθούν.

Για οποιαδήποτε αλλαγή, ένσταση, διόρθωση της αίτησης ο δικαιούχος γονέας θα πρέπει να απευθυνθεί στον ΕΦΚΑ.

 

Οι ενταγμένοι φορείς στον ΕΦΚΑ που διατηρούν το δικαίωμα παροχής Κατασκήνωσης είναι οι εξής:

 • Ασφαλιμένοι ή υπάλληλοι πρώην ΟΑΕΕ

 • Πρώην ΤΣΑΥ

 • Πρώην ΤΣΜΕΔΕ

 • Πρώην Δικηγόρων Αθηνών

 • Πρώην Δικηγόρων Πειραιά

 • Πρώην Συμβολαιογράφων (ΤΑΣ)

 • Πρώην ΤΑΥΕΤΕΚΩ (ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ κ ΤΑΠ ΟΤΕ)

 • Πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ (ΚΑΠ ΔΕΗ)

 • Πρώην ΤΑΠΙΤ Εργατουπάλληλοι Μετάλλου

 • Πρώην ΟΑΕΕ ΤΑΝΠΥ (ιδιοκτήτες ή μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας τους)

 • Πρώην ΤΑΞΥ (Ξενοδοχοϋπάλληλοι)

 • Πρώην Δικαστικών Επιμελητών (ΤΠΔΕ)

 • Πρώην ΤΥΔΚΥ

 • Πρώην ΕΤΑ-ΜΜΕ (ΤΑΤΤΑ-ΤΑΥΣΙΤ-ΤΣΕΥΠ)

 • Συνταξιούχοι ΔΕΗ 

 • Υπάλληλοι ταμείου ΕΦΚΑ

 • Υπάλληλοι ΕΤΕΑ και ΕΤΕΑΕΠ

 • Υπάλληλοι ΟΓΑ